Ανακοίνωση 17-10-2023

ΝΕΑ 17.10.2023 ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 50-54 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   Αίτηση απλή χειρόγραφη ή ηλεκτρονική με ημερομηνία και υπογραφή της ενδιαφερόμενης γυναίκας, συνοδευόμενη από αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου. Γνωμάτευση καρδιολόγου ή παθολόγου με την βεβαίωση ότι : α) « η ενδιαφερόμενη  δύναται να υποβληθεί σε ιατρικώς  υποβοηθούμενη αναπαραγωγή που μπορεί να περιλαμβάνει χρήση…

NEWS 17.10.2023

NEWS   INSTRUCTIONS WHEN APPLYING FOR MEDICALLY ASSISTED REPRODUCTION FOR WOMEN IN THE AGE GROUP 50-54 YEARS REQUIRED DOCUMENTS INCLUDE: 1. A simple handwritten or electronic application with the date and signature of the applicant, accompanied by a copy of identification (identity card or passport). 2. The opinion of a cardiologist or pathologist certifying that:…

PRESS RELEASE 21.9.2023

PRESS RELEASE 21.9.2023   The National Authority for Medically Assisted Reproduction announces the safe transfer of the cryopreserved reproductive material and related records from the Medically Assisted Reproduction Unit and Cryopreservation Bank ΄΄Private practice I. Giakoumaki and Co. Limited Partnership΄΄ (Address Zymvakakidon 24 & Botsari, Chania, otherwise known as the ΄΄Mediterranean Fertility Clinic΄΄) to the…

Ανακοίνωση 21-9-2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ EAIYA   21.9.2023 Η Εθνική Αρχή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ανακοινώνει την ασφαλή μεταφορά του γεννητικού υλικού και των σχετικών αρχείων από την Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Τράπεζα Κρυοσυντήρησης ΄΄ιδιωτικό ιατρείο Ι. Γιακουμάκη και Σια  ΕΕ΄΄ με διακριτικό τίτλο ΄΄ Μεσογειακό Ιατρείο Γονιμότητας΄΄ (Ζυμβακακήδων 24 και Μπότσαρη – Χανιά) στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων…

Ανακοίνωση 6-9-2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ EAIYA    6-9-2023 Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΕΑΙΥΑ) εν όψει της διεξαγόμενης προανάκρισης αναφορικά με τη δραστηριότητα Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Τράπεζας Κρυοσυντήρησης στα Χανιά και σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο και τις λοιπές Αρχές έχει προβεί σε σειρά ενεργειών για την ασφαλή διαφύλαξη του κρυοσυντηρημένου γεννητικού υλικού της…

Ανακοίνωση 22-8-2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ EAIYA 22.8.2023 Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και εν όψει της διεξαγόμενης προανάκρισης αναφορικά με τη δραστηριότητα Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Τράπεζας Κρυοσυντήρησης στα Χανιά έχει διενεργήσει έκτακτες συνεδριάσεις και έχει προβεί σε σειρά ενεργειών με σκοπό τη διαφύλαξη του κρυοσυντηρημένου γεννητικού υλικού της Μονάδας, τη…

Ανακοίνωση 9-8-2023

  PRESS RELEASE   Operation and service of the Medically Assisted Reproduction Unit and Cryopreservation Bank based in Chania In view of the ongoing preliminary investigation with regard to the activity of the Medically Assisted Reproduction Unit and Cryopreservation Bank in Chania, the National Authority for Medically Assisted Reproduction communicated with the Gynaecologist Deputy Scientific…

Ανακοίνωση 9-8-2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ EAIYA 9.8.2023 Λειτουργία Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Τράπεζας Κρυοσυντήρησης που εδρεύει στα Χανιά Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ενόψει της διεξαγόμενης προανάκρισης σχετικά με τη δραστηριότητα Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Τράπεζας Κρυοσυντήρησης στα Χανιά, είναι σε επαφή με τον Γυναικολόγο Αναπληρωτή Επιστημονικό Υπεύθυνο της Μονάδας, τους Εμβρυολόγους και το Διοικητικό…

Ανακοίνωση 18-7-2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ EAIYA 18.7.2023 Την Τρίτη 18 Ιουλίου 2023 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Καθηγητή κ. Νικολάου Βραχνή με τον Υπουργό Υγείας κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και την Υφυπουργό Τουρισμού κ. Έλενα Ράπτη. Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που άπτονται των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων Υγείας και Τουρισμού καθώς και…