ΝΕΑ 17.10.2023

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 50-54

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

  1. Αίτηση απλή χειρόγραφη ή ηλεκτρονική με ημερομηνία και υπογραφή της ενδιαφερόμενης γυναίκας, συνοδευόμενη από αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
  2. Γνωμάτευση καρδιολόγου ή παθολόγου με την βεβαίωση ότι : α) « η ενδιαφερόμενη  δύναται να υποβληθεί σε ιατρικώς  υποβοηθούμενη αναπαραγωγή που μπορεί να περιλαμβάνει χρήση ορμονικών σκευασμάτων  και β) «  κρίνεται ικανή να κυοφορήσει»
  3. Γνωμάτευση γυναικολόγου με την βεβαίωση ότι α) « η ενδιαφερόμενη δύναται να υποβληθεί σε ιατρικώς  υποβοηθούμενη αναπαραγωγή που μπορεί να περιλαμβάνει χρήση ορμονικών σκευασμάτων και β) «  κρίνεται ικανή να κυοφορήσει»
  4. Γνωμάτευση ιατρού για τον μαστό με την βεβαίωση ότι : η ενδιαφερόμενη βάση της νυν κατάστασης της υγείας της  δύναται να υποβληθεί σε ιατρικώς  υποβοηθούμενη αναπαραγωγή που μπορεί να περιλαμβάνει χρήση ορμονικών σκευασμάτων 

 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ E.A.I.Y.A.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΛΑΜΑΡΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

Περισσότερα

NEWS 17.10.2023

 

INSTRUCTIONS WHEN APPLYING FOR MEDICALLY ASSISTED REPRODUCTION FOR WOMEN IN THE AGE GROUP 50-54 YEARS

REQUIRED DOCUMENTS INCLUDE:

1. A simple handwritten or electronic application with the date and signature of the applicant, accompanied by a copy of identification (identity card or passport).

2. The opinion of a cardiologist or pathologist certifying that: a) “the interested party is fit to undergo medically assisted reproduction, including the use of hormonal preparation and b) “she is deemed capable of conceiving”.

3. The opinion of a gynecologist certifying that a) “the interested party may undergo medically assisted reproduction which may include the use of hormonal preparations and b) “she is deemed capable of conceiving”.

4. The opinion of a physician on the breast-health of the applicant certifying that: “the interested party, based on her current state of health, can undergo medically assisted reproduction which may include the use of hormonal preparations”.

 

Professor Dr. Dimitra Papadopoulou-Klamaris

Dep. President of the Hellenic National Authority for Medically Assisted Reproduction

PRESS RELEASE 21.9.2023

 

The National Authority for Medically Assisted Reproduction announces the safe transfer of the cryopreserved reproductive material and related records from the Medically Assisted Reproduction Unit and Cryopreservation Bank ΄΄Private practice I. Giakoumaki and Co. Limited Partnership΄΄ (Address Zymvakakidon 24 & Botsari, Chania, otherwise known as the ΄΄Mediterranean Fertility Clinic΄΄) to the General Hospital of Chania ΄΄Agios Georgios΄΄. In the next few days, the General Hospital of Chania will issue an announcement to the public.

 

Professor Dr. Dimitra Papadopoulou-Klamaris

Dep. President of the Hellenic National Authority for Medically Assisted Reproduction

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ EAIYA 21.9.2023

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

21.9.2023

Η Εθνική Αρχή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

ανακοινώνει την ασφαλή μεταφορά του γεννητικού υλικού και των σχετικών αρχείων από την Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

και Τράπεζα Κρυοσυντήρησης ΄΄ιδιωτικό ιατρείο Ι. Γιακουμάκη και Σια  ΕΕ΄΄ με διακριτικό τίτλο ΄΄ Μεσογειακό Ιατρείο Γονιμότητας΄΄ (Ζυμβακακήδων 24 και Μπότσαρη – Χανιά)

στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων ΄΄ ο Άγιος Γεώργιος ΄΄ . Τις αμέσως προσεχείς ημέρες θα εκδοθεί από το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων ανακοίνωση για το κοινό.

 

 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ E.A.I.Y.A.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΛΑΜΑΡΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

Περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ EAIYA 6.9.2023

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

6-9-2023

Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΕΑΙΥΑ) εν όψει της διεξαγόμενης προανάκρισης αναφορικά με τη δραστηριότητα Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Τράπεζας Κρυοσυντήρησης στα Χανιά και σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο και τις λοιπές Αρχές έχει προβεί σε σειρά ενεργειών για την ασφαλή διαφύλαξη του κρυοσυντηρημένου γεννητικού υλικού της εν λόγω Μονάδας  και με σκοπό την απόδοσή του στους δικαιούχους.

 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Α.Ι.Υ.Α.

 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΛΑΜΑΡΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

PRESS RELEASE 22.8.2023

 

The National Authority for Medically Assisted Reproduction, within its authority and in view of the ongoing preliminary investigation of the activities of a Unit for Medically Assisted Reproduction and Cryopreservation Bank in Chania, Greece, has conducted several emergency meetings of the Board and has initiated the following actions: i) to secure the cryopreserved genetic material of the Unit; ii) to facilitate the optimum support of the Unit and the safety of the pregnant women and the newborns, in collaboration with the responsible Ministry and Authorities.

The primary concern and duty of the National Authority for Medically Assisted Reproduction is to support the legal requests of the interested couples and to ensure the high standards of the practical applications of the methods of Medically Assisted Reproduction in our country.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ EAIYA 22.8.2023

 

Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και εν όψει της διεξαγόμενης προανάκρισης αναφορικά με τη δραστηριότητα Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Τράπεζας Κρυοσυντήρησης στα Χανιά έχει διενεργήσει έκτακτες συνεδριάσεις και έχει προβεί σε σειρά ενεργειών με σκοπό τη διαφύλαξη του κρυοσυντηρημένου γεννητικού υλικού της Μονάδας, τη βέλτιστη υλοποίηση της διασύνδεσης της Μονάδας και την ασφάλεια κυοφόρων γυναικών και νεογνών σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο και τις λοιπές Αρχές.
Πρώτιστο μέλημα και υποχρέωση της Αρχής είναι η ικανοποίηση των νόμιμων αιτημάτων των ενδιαφερόμενων ζευγαριών και η διασφάλιση του υψηλού επιπέδου εφαρμογής μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στη Χώρα μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 9-8-2023

 

PRESS RELEASE

 

Operation and service of the Medically Assisted Reproduction Unit and Cryopreservation Bank based in Chania

In view of the ongoing preliminary investigation with regard to the activity of the Medically Assisted Reproduction Unit and Cryopreservation Bank in Chania, the National Authority for Medically Assisted Reproduction communicated with the Gynaecologist Deputy Scientific Manager of the Unit, the Embryologists and the Administrative staff, as well as with the Greek Police, in order to make sure that all the necessary measures are taken for the safety and security of the reproductive genetic material cryopreserved in the Unit, and call on the restart of medical care for all ongoing patients.

 

Professor Nikolaos Vrachnis

President of the Hellenic National Authority for Medically Assisted Reproduction

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 9-8-2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λειτουργία Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Τράπεζας Κρυοσυντήρησης που εδρεύει στα Χανιά

Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ενόψει της διεξαγόμενης προανάκρισης σχετικά με τη δραστηριότητα Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Τράπεζας Κρυοσυντήρησης στα Χανιά, είναι σε επαφή με τον Γυναικολόγο Αναπληρωτή Επιστημονικό Υπεύθυνο της Μονάδας, τους Εμβρυολόγους και το Διοικητικό προσωπικό, καθώς και με την Ελληνική Αστυνομία, ώστε να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για τη διαφύλαξη του γεννητικού υλικού που κρυοσυντηρείται στη Μονάδα, καθώς και την εκπλήρωση όλων των εν εξελίξει ιατρικών διαδικασιών.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 18-7-2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ EAIYA 18.7.2023

Την Τρίτη 18 Ιουλίου 2023 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Καθηγητή κ. Νικολάου Βραχνή με τον Υπουργό Υγείας κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και την Υφυπουργό Τουρισμού κ. Έλενα Ράπτη.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που άπτονται των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων Υγείας και Τουρισμού καθώς και θέματα της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 6-7-2023

Έκδοση παραβόλων ΕΑΙΥΑ μέσω της εφαρμογής e-παράβολο

Σας ενημερώνουμε ότι η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής εντάχθηκε στην υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Παραβόλου και πλέον η έκδοση όλων των παραβόλων θα πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής e- παραβολο (https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 23-6-2023

Διευκρινιστικές  οδηγίες της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής αναφορικά με την δωρεά γεννητικού υλικού

Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, εξέδωσε διευκρινιστικές οδηγίες αναφορικά με την δωρεά γεννητικού υλικού από συγγενή δότη/δότρια, καθώς και από επώνυμο/η δότη/δότρια γεννητικού υλικού, ο οποίος γνωρίζει τους λήπτες του γεννητικού υλικού πριν τη δωρεά του και η δωρεά γεννητικού υλικού γίνεται με αίτημα του/της δότη/τριας σε συγκεκριμένα συγγενικά ή τρίτα πρόσωπα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ E.A.I.Y.A.   

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΑΧΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 16-6-2023

Διευκρινιστική οδηγία της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής αναφορικά με τον κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο δοτών- δοτριών γεννητικού υλικού

Σε συνέχεια ερωτημάτων που έλαβε η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, διευκρινίζουμε ότι η υπ’ αριθμ. 1207/06.04.2023 απόφαση της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβουθούμενης Αναπαραγωγής (ΦΕΚ 2632/Β/21.04.2023) για τον κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο των δοτών και δοτριών γεννητικού υλικού αφορά μόνο τον έλεγχο των δοτών/δοτριών πριν την λήψη γεννητικού υλικού που διενεργείται εντός της ελληνικής επικράτειας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ E.A.I.Y.A.   

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΑΧΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25-5-2023

Οδηγία της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής σχετικά με τον κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο των δοτών και δοτριών γεννητικού υλικού.

Σε συνέχεια των άρθρων 2 και 3 της υπ’ αριθμ. 1207/06.04.2023 (ΦΕΚ 2632/Β/21.04.2023) αποφάσεως της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής σχετικά με τον κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο των δοτών και δοτριών γεννητικού υλικού, σας κοινοποιούμε το ερωτηματολόγιο που οφείλουν να συμπληρώνουν όλοι οι δότες/δότριες πριν τη λήψη του γεννητικού υλικού τους και αφορά την αποκάλυψη πιθανού γενετικού νοσήματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ E.A.I.Y.A.   

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΑΧΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 24-5-2023

Διενέργεια Ελέγχου για Covid-19 πριν την πραγματοποίηση ωοληψίας

Λόγω σχετικών ερωτημάτων που δέχθηκε η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής αναφορικά με την διενέργεια ελέγχου για Covid-19 πριν την πραγματοποίηση ωοληψίας και σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24991/28.04.2023 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2883/Β/29.04.2023),

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ E.A.I.Y.A.   

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΑΧΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4-5-2023

Ρυθμίσεις της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για τους δότες και τις δότριες γεννητικού υλικού

Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατ’ άρθρο 20 Ν. 3305/2005 εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 1207/06.04.2023 απόφαση, η οποία περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τους δότες και τις δότριες γεννητικού υλικού. Σας κοινοποιούμε το ΦΕΚ 2632/Β/21.04.2023 με την δημοσίευση της ως άνω απόφασης του Εποπτικού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ E.A.I.Y.A.   

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΑΧΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7-4-2023

Διευκρινιστική οδηγία της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής σχετικά με την καταχώρηση δοτών/δοτριών γεννητικού υλικού στο ‘‘Ηλεκτρονικό Μητρώο Δοτών και Δοτριών Γεννητικού Υλικού της ΕΑΙΥΑ’’

Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να καταχωρείτε στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Δοτών και Δοτριών Γεννητικού Υλικού της ΕΑΙΥΑ» τους δότες και τις δότριες γεννητικού υλικού κατά την αρχική (πρώτη) επίσκεψή τους στην ΜΙΥΑ ή την ΤΚ (άρθρ. 16 παρ. 6 και άρθρ. 17 παρ. 7 Ν. 3305/2005, υπ’ αριθμ. 1705/11.08.2022 απόφαση ΕΑΙΥΑ, ΦΕΚ 5310/Β/14.10.2022). Ήτοι, ο/η υποψήφιος δότης/δότρια γεννητικού υλικού καταχωρείται κατά την αρχική επίσκεψη στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Δοτών και Δοτριών Γεννητικού Υλικού της ΕΑΙΥΑ», ακόμη και αν τελικά δεν προχωρήσει στη δωρεά γεννητικού υλικού για οποιοδήποτε λόγο.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ E.A.I.Y.A.   

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΑΧΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 9-3-2023

Ανακοίνωση αναφορικά με τη διακίνηση γεννητικού υλικού δοτών/δοτριών

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η διακίνηση γεννητικού υλικού δοτών/ δοτριών εντός της ελληνικής επικράτειας διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 1705/11.08.2022 απόφασης της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΦΕΚ 5310/14.10.2022).

 

Εκ του Τμήματος Δικαίου και Βιοηθικής

της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1-3-2023

Δικαιολογητικά ανανέωσης άδειας λειτουργίας Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ή/και Τράπεζας Κρυοσυντήρησης                                                                                                             

Α. H Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής που επιθυμεί την ανανέωση άδειας λειτουργίας της οφείλει να υποβάλλει στην Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής:

  1. Αίτηση για ανανέωση άδειας λειτουργίας.
  2. Υπεύθυνη δήλωση για την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, όπως προβλέπονται στα άρθρα 2-12 του ΠΔ 10/2016 (ΦΕΚ 20/Α/18.02.2016).
  3. Την πλήρη έκθεση και το πιστοποιητικό από φορέα διαπιστευμένο στο Ε.ΣΥ.Δ. για τον έλεγχο της ποιότητας από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προδιαγραφές του άρθρου 3 του π.δ. 10/2016 και ότι η Μ.Ι.Υ.Α. έχει θεσπίσει και τηρεί σύστημα ποιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του π.δ. 10/2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Α.Υ.Ι.Α

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΑΧΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 6-2-2023

Στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Καθηγητής κ. Νικόλαος Βραχνής την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023, ενημέρωσε για τις επικείμενες συναντήσεις, που διοργανώνει η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας σε Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας, με θέμα «Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή: Νέες συνθήκες, Περισσότερες επιλογές!».

Οι δύο πρώτες συναντήσεις απευθύνονται στο ευρύ κοινό και σε υγειονομικούς και θα πραγματοποιηθούν:
1) Η πρώτη στις 8 Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, και
2) Η δεύτερη στις 13 Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΑΧΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 16-12-2022

Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΕΑΙΥΑ) εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ) και των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης (ΤΚ) με στόχο την διευκόλυνση των υποβοηθούμενων προσώπων ώστε το ταξίδι τους προς την τεκνοποίηση να είναι ασφαλές και αξιόπιστο. Με ιδιαίτερη χαρά διοργανώνουμε την επιστημονική μας συνάντηση, στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, Αμφιθέατρο «Κωνσταντίνος Καραμανλής». Στόχος της Επιστημονικής Συνάντησης 2022 της ΕΑΙΥΑ με το προσωπικό των ΜΙΥΑ, ΤΚ και Κέντρων Γενετικής, είναι η συζήτηση της λειτουργίας των μονάδων, τα αποτελέσματα εφαρμογής μεθόδων ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, το νομικό πλαίσιο που διέπει τις ΜΙΥΑ και ΤΚ και η φροντίδα των υποβοηθούμενων προσώπων στην καθημερινή πράξη. Η Αρχή, καθοδηγεί τις μονάδες στην παροχή ασφαλούς, αποτελεσματικής και νομικά συμβατής θεραπείας αλλά και έρευνας. Οι συστάσεις της Αρχής αποτελούν επίσης σημείο αναφοράς για ασθενείς, δότες – δότριες γενετικού υλικού, ερευνητές αλλά και όσους εργάζονται στον τομέα της αναπαραγωγής. Σας καλωσορίζουμε στην πόλη των Δελφών, σημείο πνευματικών συναντήσεων από την αρχαιότητα έως και σήμερα, για την ετήσια εκδήλωση της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Ο Πρόεδρος ΕΑΙΥΑ Νικόλαος Δ. Βραχνής, MD, PhD, FRCOG, DFFP, PCME Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν «Αττικόν» Επισκέπτης Καθηγητής Μαιευτικής και Ιατρικής Εμβρύου Πανεπιστημίου St. George’s, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΑΧΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 16-12-2022

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

2021 – 2022

Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής είναι ο αρμόδιος κρατικός φορέας που εισηγείται σχετικά με τους  επιστημονικούς, νομικούς και δεοντολογικούς όρους της παροχής υπηρεσιών ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και ελέγχει την τήρησή τους.

Αρμοδιότητα της Αρχής, μεταξύ άλλων, είναι να εισηγείται προς το Υπουργείο Υγείας την τροποποίηση των σχετικών με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή διατάξεων και η έκδοση κανονιστικών αποφάσεων για τη ρύθμιση ειδικών τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων στα οποία αναφέρεται ο ν. 3305/2005, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, εισηγήθηκε στον  Υπουργό Υγείας την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ελλάδα με στόχο την διευκόλυνση ακόμη περισσότερων προσώπων στην απόκτηση ενός παιδιού. Ο νέος νόμος 4958/2022 «Μεταρρυθμίσεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» και οι νέες κανονιστικές αποφάσεις της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής αναφορικά με την καταγραφή δοτών – δοτριών γεννητικού υλικού στο Ηλεκτρονικό  Μητρώο Κωδικοποιημένης Καταγραφής Δοτών της  Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, την δημόσια προβολή,  την παρένθετη μητρότητα,  την αποζημίωση δοτών/δοτριών γεννητικού υλικού και τα κριτήρια διενέργειας Προεμφυτευτικού Γενετικού Ελέγχου  είναι πλέον γεγονός.

Εκσυγχρονίζοντας  το πλαίσιο της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, εισάγονται καινοτόμες αλλαγές στην εφαρμογή των μεθόδων ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, με πολλαπλά οφέλη για τα υποβοηθούμενα πρόσωπα, τις Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και τις Τράπεζες Κρυοσυντήρησης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Α.Ι.Υ.Α.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΑΧΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2-11-2022

Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατ’ άρθρο 20 Ν. 3305/2005 εξέδωσε απόφαση αναφορικά με την ρύθμιση των προϋποθέσεων για την παρένθετη μητρότητα, την καταβολή δαπανών και αποζημιώσεων σε αυτή την περίπτωση, αλλά και την δημόσια προβολή της μεθόδου παρένθετης μητρότητας. Επίσης, αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 36/2008 (Β’ 670) απόφασής της για τις δαπάνες και αποζημιώσεις του δότη και της δότριας γαμετών, καθώς και την κατάργηση του άρθρου 3 της ίδιας ως άνω απόφασης. Σας κοινοποιούμε το ΦΕΚ 5524/Β/26.10.2022 με την δημοσίευση των σχετικών υπ’ αριθμ. 1704/25.08.2022 και 1679/08.08.2022 αποφάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΑΧΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 22-10-2022

Καταχώριση των δοτών/δοτριών γεννητικού υλικού στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Κωδικοποιημένης Καταγραφής Δοτών της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και διακίνηση εντός της ελληνικής επικράτειας γεννητικού υλικού δότη/δότριας (ΦΕΚ 5310/Β/14.10.2022)

 

Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατ’ άρθρο 20 Ν. 3305/2005 εξέδωσε απόφαση αναφορικά με την καταχώριση των δοτών/δοτριών γεννητικού υλικού στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Κωδικοποιημένης Καταγραφής Δοτών της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, καθώς και την διακίνηση εντός της ελληνικής επικράτειας γεννητικού υλικού δότη/δότριας. Σας κοινοποιούμε το ΦΕΚ 5310/Β/14.10.2022 με την δημοσίευση της σχετικής υπ’ αριθμ. 1705/11.08.2022 απόφασης του Εποπτικού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Α.Ι.Υ.Α.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΑΧΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 22-9-2022

Δημόσια Προβολή, Περιορισμοί, Απαγόρευση στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κατ΄ άρθρο 20 Ν. 3305/2005, τροποποίησε το άρθρο 24 του «Κώδικα Δεοντολογίας της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής» (B’ 293/2017) αναφορικά με τη δημόσια προβολή, τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Σας κοινοποιούμε το ΦΕΚ 4802/Β/12.09.2022 με τη δημοσίευση της σχετικής υπ’ αριθμ. 1680/08.08.2022 απόφασης του Εποπτικού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Α.Ι.Υ.Α.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΑΧΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 14-9-2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Οι προοδευτικές και εξαιρετικά ευεργετικές διατάξεις του νέου νόμου 4958/2022, με τις αναγκαίες ρυθμίσεις για την Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή προσαρμόζουν την νομοθεσία της χώρας μας στα άλματα που έχει επιτύχει η ιατρική επιστήμη τα τελευταία χρόνια», υπογράμμισε ο Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, κ. Νικόλαος Βραχνής στη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου στα γραφεία της Αρχής, τονίζοντας ότι «το νομοσχέδιο εκσυγχρονίζει το θεσμικό πλαίσιο της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει τα δικαιώματα της γυναίκας και αποκαθιστά αδικίες ετών».

Στην εισαγωγική τοποθέτησή του, ο κ. Βραχνής αναφέρθηκε καταρχάς στην αύξηση του ηλικιακού ορίου των γυναικών που επιθυμούν να υποβληθούν σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, επισημαίνοντας ότι «Πλέον το ανώτερο ηλικιακό όριο τροποποιείται από το 50ο έτος, που ισχύει σήμερα, στο 54ο (54 ετών και 0 ημερών), υπό την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιες γυναίκες ηλικίας 50-54 ετών θα πάρουν ειδική άδεια από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για να προχωρήσουν στη διαδικασία, αφού έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 11-8-2022

Οδηγία της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής σχετικά με το «εξαιρετικό συμβάν στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή».

Το Εποπτικό Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, στην 27η Συνεδρίαση στις 15.07.2022, αποφάσισε την έκδοση οδηγίας σχετικά με τον ορισμό και τις κατηγορίες του εξαιρετικού συμβάντος στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή καθώς και τη δημιουργία φόρμας αναφοράς του εξαιρετικού συμβάντος στην Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Περισσότερα

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Α.Ι.Υ.Α.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΑΧΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 11-8-2022

Το Εποπτικό Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, στην 31η Συνεδρίαση στις 11.08.2022, αποφάσισε την έκδοση οδηγίας σχετικά με την χορήγηση άδειας Προεμφυτευτικού Γενετικού Ελέγχου Ανευπλοειδιών (PGT-A) λόγω προχωρημένης αναπαραγωγικής ηλικίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Α.Ι.Υ.Α.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΑΧΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

Οδηγία της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής σχετικά με την χορήγηση άδειας Προεμφυτευτικού Γενετικού Ελέγχου Ανευπλοειδιών (PGT-A) λόγω προχωρημένης αναπαραγωγικής ηλικίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 11-8-2022

Οδηγία της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής σχετικά με την προσαύξηση του ηλικιακού ορίου

του Ν. 4958/2022 (ΦΕΚ Α΄ 142/21.07.2022)

Το Εποπτικό Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, στην 29η Συνεδρίαση στις 28.07.2022, αποφάσισε την έκδοση επικαιροποιημένης οδηγίας σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης άδειας, από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, για την εφαρμογή μεθόδου ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, σε γυναίκα άνω των 50 ετών (50 έτη και 1 ημέρα) και μέχρι την ηλικία των πενήντα τεσσάρων ετών (54 έτη και 0 ημέρες) σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4958/2022 (ΦΕΚ Α’ 142/21.07.2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Α.Ι.Υ.Α.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΑΧΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

Περισσότερα

Οδηγία της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής σχετικά με την προσαύξηση του ηλικιακού ορίου

 του Ν. 4958/2022 (ΦΕΚ Α΄ 142/21.07.2022)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4958/2022 (ΦΕΚ Α’ 142/21.07.2022), τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του Ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α’ 17/27-01-2005) ως εξής: «Οι μέθοδοι Ι.Υ.Α. εφαρμόζονται σε ενήλικα πρόσωπα μέχρι την ηλικία φυσικής ικανότητας αναπαραγωγής του υποβοηθούμενου προσώπου. Σε περίπτωση που το υποβοηθούμενο πρόσωπο είναι γυναίκα, ως ηλικία φυσικής ικανότητας αναπαραγωγής νοείται το πεντηκοστό τέταρτο έτος (54 έτη και 0 ημέρες). Σε γυναίκες ηλικίας πενήντα ετών και μίας ημέρας (50 έτη και 1 ημέρα) μέχρι πενήντα τεσσάρων ετών (54 έτη και 0 ημέρες) δύναται να εφαρμοσθεί μέθοδος ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής μόνο μετά από σχετική άδεια της Αρχής. Η εφαρμογή τους σε ανήλικα πρόσωπα επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση λόγω σοβαρού νοσήματος που επισύρει κίνδυνο στειρότητας, για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα τεκνοποίησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι όροι του άρθρου 7.».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1-8-2022

Οδηγία της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής σχετικά με την προσαύξηση του ηλικιακού ορίου

του Ν. 4958/2022 (ΦΕΚ Α΄ 142/21.07.2022)

Το Εποπτικό Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, στην 29η Συνεδρίαση στις 28.07.2022, αποφάσισε την έκδοση οδηγίας σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης άδειας, από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, για την εφαρμογή μεθόδου ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, σε γυναίκα άνω των 50 ετών (50 έτη και 1 ημέρα) και μέχρι την ηλικία των πενήντα τεσσάρων ετών (54 έτη και 0 ημέρες) σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4958/2022 (ΦΕΚ Α’ 142/21.07.2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Α.Ι.Υ.Α.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΑΧΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 18-7-2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΑΙΥΑ

«Επίσημα στατιστικά στοιχεία ΜΙΥΑ για την εφαρμογή μεθόδων ΙΥΑ

όπως κατατέθηκαν στην ΕΑΙΥΑ για τα έτη 2018 και 2019»

Ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Αναπλ. Καθηγητής κ. Νικόλαος Βραχνής γνωστοποιεί τα στατιστικά στοιχεία των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α) για εφαρμογή μεθόδων ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής τα έτη 2018 και 2019, όπως κατατέθηκαν επίσημα στην ΕΑΙΥΑ από τις ΜΙΥΑ.

Οι Μ.Ι.Υ.Α. υποχρεούνται να τηρούν αρχείο με τα στοιχεία και τα ιατρικά δεδομένα των προσώπων που υποβάλλονται σε μεθόδους Ι.Υ.Α. και συναφείς τεχνικές.

Από τα αποσταλθέντα στοιχεία προκύπτει ότι πολύ σημαντικό ποσοστό των γεννήσεων στην χώρα μας προέρχεται από εφαρμογή μεθόδων ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 19-7-2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

«Γεννήσεις παιδιών από μητέρες άνω των 50 ετών»

Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής εισηγήθηκε στο Υπουργείο Υγείας την αύξηση του ορίου ηλικίας για εφαρμογή μεθόδου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην ηλικία των 54 ετών. Οι γυναίκες αυτές θα πρέπει φυσικά να καταθέσουν στην Αρχή επίσημα δικαιολογητικά και γνωματεύσεις ιατρών που πιστοποιούν ότι η φυσική και σωματική τους κατάσταση τους επιτρέπει την κυοφορία και τον τοκετό, σύμφωνα με τη σχετική οδηγία της Αρχής.

Η εισήγηση αυτή στηρίχθηκε στην πραγματική ανάγκη των γυναικών για τεκνοποίηση σε μεγαλύτερη ηλικία που αποτυπώνεται ξεκάθαρα στις αιτήσεις που δέχεται η Αρχή για χορήγηση της σχετικής άδειας.

Μετά από εισήγηση της ΕΑΙΥΑ, με το άρθρο τρίτο του Ν. 4812/2021 (ΦΕΚ 110/Α/30.06.2021), για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του νόμου το ηλικιακό όριο της επιτρεπτής διενέργειας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε περίπτωση που το υποβοηθούμενο πρόσωπο είναι γυναίκα προσαυξήθηκε μέχρι το πεντηκοστό δεύτερο (52ο) έτος της ηλικίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 26-5-2022

ΕΝΤΥΠΑ

ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

Το Εποπτικό Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, στην 20η Συνεδρίαση στις 26.05.2022, αποφάσισε την κατάρτιση υποδείγματος έγγραφης αίτησης για χορήγηση άδειας διενέργειας προεμφυτευτικής γενετικής διάγνωσης και υποδείγματος έγγραφης συναίνεσης για διενέργεια προεμφυτευτικής γενετικής διάγνωσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8-7-2022

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,

Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής σας ενημερώνει ότι την 9η Ιουλίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 18.00 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Εξαιρετικό Συμβάν στην Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7-7-2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

7/7/2022

Ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Αναπλ. Καθηγητής κ. Νικόλαος Βραχνής, συναντήθηκε την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022 με τη Βουλευτή της ΝΔ κ. Έλενα Ράπτη, Εισηγήτρια του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Μεταρρυθμίσεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή»,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 9-6-2022

ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΑΙΥΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, ακολουθώντας τις εξελίξεις στην Ουκρανία και κατανοώντας πλήρως τα σοβαρότατα προβλήματα που μαστίζουν αυτή την ώρα το γειτονικό μας κράτος, προβαίνει σε ανακοίνωση σχετικά με τη μεταφορά γεννητικού υλικού από την Ουκρανία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2-6-22

Διενέργεια Ελέγχου για Covid-19 πριν την πραγματοποίηση ωοληψίας

Λόγω σχετικών ερωτημάτων που δέχθηκε η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης αναπαραγωγής αναφορικά με την διενέργεια ελέγχου για Covid-19 πριν την πραγματοποίηση ωοληψίας, η Αρχή ενημερώνει τις ΜΙΥΑ ότι εξακολουθεί να ισχύει η από 07.05.2020 Οδηγία της ΕΑΙΥΑ για την «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19».

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 16-12-21 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Οι αποφάσεις της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής δημιουργούν ευνοϊκότερο πλαίσιο για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ελλάδα

Με τις νέες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, που δημιούργησε η πανδημία COVID-19 για τα νέα ζευγάρια, ο ρόλος της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΕΑΙΥΑ) καθίσταται ολοένα πιο σημαντικός, ώστε το αγαθό της οικογένειας να προσφέρεται με όσο το δυνατόν λιγότερα εμπόδια στους ανθρώπους που επιθυμούν να γίνουν γονείς. Τα τρέχοντα θέματα της Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής παρουσιάζει στη συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΑΙΥΑ, Νικόλαος Βραχνής, Αναπληρωτής καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και επισκέπτης καθηγητής Μαιευτικής και Ιατρικής Εμβρύου Πανεπιστημίου Saint George’s στο Λονδίνο. Η ΕΑΙΥΑ είναι επιφορτισμένη με την αδειοδότηση και εποπτεία των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ) και των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης (ΤΚ), πραγματοποιεί ελέγχους, κάνει συστάσεις, συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία και γενικά χαρτογραφεί και κυρίως διασφαλίζει τη σωστή λειτουργία του πεδίου της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στη χώρα μας. Στην χώρα μας λειτουργούν 59 μονάδες ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, μαζί με τις τράπεζες κρυοσυντήρησης εκεί όπου γυναίκες και ζευγάρια μπορούν να διατηρήσουν σε κρυοσυντήρηση γενετικό υλικό (ωάρια, ωοθηκικό ιστό και σπέρμα,) ή έμβρυα. Το κοινό πλαίσιο λειτουργίας των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ) και των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης (ΤΚ) διασφαλίζει πρωτίστως τις γυναίκες και τα ζευγάρια που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί ότι οι υπηρεσίες που λαμβάνουν είναι ασφαλείς και αξιόπιστες.

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 01-12-21 

Σύσταση από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για τον εμβολιασμό με την αναμνηστική δόση κατά του Covid-19, σε άτομα που θα ξεκινήσουν θεραπεία ή βρίσκονται σε διαδικασία Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

01-12-2021

Όπως και για τις πρώτες δόσεις των m-RNA εμβολίων κατά του Covid-19, για τις οποίες τοποθετήθηκε η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής(ΕΑΙΥΑ) με σύστασή της στις 24-05-2021, επισημαίνεται ότι τα άτομα που θα εμβολιαστούν με αναμνηστική δόση, θα πρέπει να προχωρήσουν στο εμβολιασμό τους λαμβάνοντας και πάλι υπόψιν το ιατρικό τους ιστορικό και την ενημέρωσή τους από τους θεράποντες ιατρούς.

Οι μέχρι τώρα μελέτες υποστηρίζουν την ασφάλεια όλων των εμβολίων κατά  του Covid-19, σε όλα τα στάδια της εγκυμοσύνης. Αποσαφηνίζουν επίσης ότι τα εμβόλια δεν αποτελούν αιτία υπογονιμότητας, αντιθέτως ενθαρρύνουν τα ζευγάρια που πρόκειται να ξεκινήσουν θεραπεία ή βρίσκονται ήδη σε θεραπεία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής να εμβολιαστούν και οι δύο. Οι συστάσεις των διεθνών επιστημονικών εταιρειών επεκτείνονται και στην αναμνηστική δόση των εμβολίων, όπως ακριβώς ισχύουν και για τις προγενέστερες δόσεις.

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 08-11-21 

ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΑΙΥΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΥΧΗ (ΙΔΙΩΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ) ΤΟΥ

ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2021

Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 6 του Ν. 3305/2005 χορηγεί άδεια για διατήρηση ή χρησιμοποίηση για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς ή καταστροφής του γεννητικού υλικού, των ζυγωτών και των γονιμοποιημένων ωαρίων, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1459 Α.Κ, κατόπιν αιτήσεως της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής / Τράπεζας Κρυοσυντήρησης.

Ακολουθεί οδηγία της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής σχετικά με την τύχη (και ιδίως την καταστροφή) του γεννητικού υλικού γίνεται διάκριση των επιμέρους περιπτώσεων, στις οποίες μπορεί να ανακύψουν ζητήματα ως προς την τύχη και ιδίως την καταστροφή του γεννητικού υλικού και διευκρινίζεται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ E.A.I.Y.A.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΑΧΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 20-10-21 

Ανακοίνωση της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς  Υποβοηθούμενης  Αναπαραγωγής

Ελάχιστα προαπαιτούμενα για την έγκριση επιστημονικής μελέτης από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 στ. δ’, Ν. 3305/2005, εγκρίνει τα πρωτόκολλα για τη διενέργεια έρευνας σε γαµέτες και γονιµοποιηµένα ωάρια είτε αυτά χρησιµοποιηθούν για την επίτευξη εγκυµοσύνης είτε όχι, σύµφωνα µε τα άρθρα 11 και 12 του ως άνω Νόμου.

Ακολουθεί η παράθεση των επιστημονικών και νομικών προϋποθέσεων, τις οποίες οφείλουν να πληρούν τα υποβαλλόμενα προς έγκριση πρωτόκολλα στην Επιτροπή Βιοηθικής της Έρευνας της ΕΑΙΥΑ, η οποία εισηγείται στο Εποπτικό Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Οι αιτούντες πρέπει να τηρούν πιστά τις οδηγίες μας, ώστε να διευκολύνεται η κατά το δυνατόν ταχύτερη αξιολόγηση και έγκριση των υποβαλλομένων ερευνητικών πρωτοκόλλων από το Εποπτικό Συμβούλιο της Αρχής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ E.A.I.Y.A.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΑΧΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

Πατήστε εδώ για τη λίστα με τα προαπαιτούμενα σε pdf

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 26-07-21 

Ανακοίνωση της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς  Υποβοηθούμενης  Αναπαραγωγής

Σχετικά με την προσαύξηση ηλικιακού ορίου του Ν. 4812/2021

(ΦΕΚ 110/Α/30.06.2021)

Σύμφωνα με το άρθρο τρίτο του Ν. 4812/2021 (ΦΕΚ 110/Α/30.06.2021),για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του νόμου, ήτοι μέχρι 30.06.2023, μετά από αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, το κατά το άρθρο 4 του ν. 3305/2005 (Α’ 17) ηλικιακό όριο της επιτρεπτής διενέργειας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε περίπτωση που το υποβοηθούμενο πρόσωπο είναι γυναίκα, δύναται να προσαυξάνεται κατά δύο (2) έτη, δηλαδή μέχρι το πεντηκοστό δεύτερο (52ο) έτος της ηλικίας συμπληρωμένο.

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 24-05-21

Στην έκδοση σύστασης για τον εμβολιασμό κατά του CΟVID-19, σε άτομα που θα ξεκινήσουν θεραπεία ή βρίσκονται σε διαδικασία Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, προχώρησε η Αρχή, μετά τη Β΄ Συνεδρίαση της Επιτροπής στις 24-05-21.

Περισσότερα

Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής είναι ο αρμόδιος κρατικός φορέας που εισηγείται σχετικά με τους  επιστημονικούς, νομικούς και δεοντολογικούς όρους της παροχής υπηρεσιών ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και ελέγχει την τήρησή τους. Το κοινό πλαίσιο λειτουργίας των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ) και των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης διασφαλίζει  πρωτίστως   τις γυναίκες και τα ζευγάρια που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί ότι οι υπηρεσίες που λαμβάνουν είναι ασφαλείς και αξιόπιστες. Η Αρχή είναι επιφορτισμένη με την αδειοδότηση και εποπτεία των ΜΙΥΑ και  των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης, πραγματοποιεί ελέγχους, κάνει συστάσεις, συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία και γενικά χαρτογραφεί και κυρίως διασφαλίζει τη σωστή λειτουργία του πεδίου της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στη χώρα μας.

Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής δεν έχει εκ του νόμου την αρμοδιότητα για να γνωμοδοτεί επί ατομικών ερωτημάτων σχετικά με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ή να ικανοποιεί ατομικά- μεμονωμένα αιτήματα ενημέρωσης. Συνιστάται στις Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής να διαθέτουν νομικό παραστάτη με γνώση των θεμάτων της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Στους ενδιαφερόμενους πολίτες επισημαίνεται ότι η νομοθεσία της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και της συγγένειας των παιδιών που γεννιούνται με τις σχετικές μεθόδους είναι περίπλοκη και θα πρέπει να έχουν επαρκή ενημέρωση πριν ξεκινήσουν τη διαδικασία.

Στο εξής η Αρχή θα τοποθετείται μόνο όταν το κρίνει αναγκαίο, σε κάποιο θέμα γενικότερης σημασίας και εμβέλειας, για το οποίο το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν παρέχει σαφείς λύσεις.

Σκοπός της Αρχής είναι η διασφάλιση των ωφελούμενων πολιτών και η ενδυνάμωση του έργου των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, μέσα από την απόλυτα σύννομη λειτουργία τους, όπως ορίζει το ελληνικό αλλά και το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Έργο: Τα πρώτα βήματα, Γεώργιος Ιακωβίδης, 1893

Τα πρώτα βήματα, Γεώργιος Ιακωβίδης, 1893

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_draft 34 ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ_page-0001