ΜΟΝΑΔΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Μ.Ι.Υ.Α) / ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (Τ.Κ.)

Αθήνα

 • Αρεταίειο Νοσοκομείο  -Μ.Ι.Υ.Α & Τ.Κ. (ΦΕΚ 2562 Β / 26-6-2020)

 • ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -Μ.Ι.Υ.Α & Τ.Κ.  (ΦΕΚ 4413 Β / 30-12-2016, ΦΕΚ 5070Β 17-11-2020)
 • ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ -Μ.Ι.Υ.Α & Τ.Κ.  (ΦΕΚ 3969 Β / 12-12-2016, ΦΕΚ 5070Β 17-11-2020).
 • Δημήτριος Παπανικολάου με το διακριτικό τίτλο LIFE CLINIC -Μ.Ι.Υ.Α & Τ.Κ.    (ΦΕΚ 41τ. Β18.01.2020)
 • ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ SERUΜ IVF ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. SERUM IVF Α.Ε. – Μ.Ι.Υ.Α & Τ.Κ.(ΦΕΚ 3724 Β / 7-9-2020)

Αλεξανδρούπολη

Ηράκλειο

 • ΓΕΝΕΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ Ι.  ΙΚΕ –Μ.Ι.Υ.Α & Τ.Κ.  (ΦΕΚ 1245 B / 9-4-2020)

 • ΙΝΣΤΙΝΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ –με διακριτικό τίτλο « IRIS  MED I.K.E» -Μ.Ι.Υ.Α & Τ.Κ.  (ΦΕΚ 1245 B / 9-4-2020)

Θεσσαλονίκη

 • ΓΕΝΕΣΙΣ – ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – Μ.Ι.Υ.Α & Τ.Κ. (ΦΕΚ 3724 Β / 7-9-2020)

 • ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΦΩΝ ΜΙΛΤ. ΠΡΑΠΑ – ΙΑΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ -Μ.Ι.Υ.Α & Τ.Κ.  (ΦΕΚ 1691 Β / 16-05-2017ΦΕΚ 5068Β 17-11-2020)

Ιωάννινα

Λάρισα

 • ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο «ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ι.Ι.Κ.Ε  -Μ.Ι.Υ.Α & Τ.Κ. (ΦΕΚ4982/26-09-2022)

Πάτρα

 • ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ – ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο «ΟΛΥΜΠΙΟΝ Α.Ε  -Μ.Ι.Υ.Α & Τ.Κ. ΦΕΚ 5655/Β 07-11-2022
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ»  -Μ.Ι.Υ.Α & Τ.Κ.    (ΦΕΚ 41τ. Β18.01.2020)
 • ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΥΔΑΣ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ Ο.Ε.  με διακριτικό τίτλο ( Genesis Fertility Center ) -Μ.Ι.Υ.Α & Τ.Κ.   (ΦΕΚ 41τ. Β18.01.2020)

Χανιά

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΙΣΤΑ 16-06-2023