Ανακοίνωση 17-10-2023

ΝΕΑ 17.10.2023 ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 50-54 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   Αίτηση απλή χειρόγραφη ή ηλεκτρονική με ημερομηνία και υπογραφή της ενδιαφερόμενης γυναίκας, συνοδευόμενη από αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου. Γνωμάτευση καρδιολόγου ή παθολόγου με την βεβαίωση ότι : α) « η ενδιαφερόμενη  δύναται να υποβληθεί σε ιατρικώς  υποβοηθούμενη αναπαραγωγή που μπορεί να περιλαμβάνει χρήση…

NEWS 17.10.2023

NEWS   INSTRUCTIONS WHEN APPLYING FOR MEDICALLY ASSISTED REPRODUCTION FOR WOMEN IN THE AGE GROUP 50-54 YEARS REQUIRED DOCUMENTS INCLUDE: 1. A simple handwritten or electronic application with the date and signature of the applicant, accompanied by a copy of identification (identity card or passport). 2. The opinion of a cardiologist or pathologist certifying that:…