Παύση Λειτουργίας

  • ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -Μ.Ι.Υ.Α. & Τ.Κ. (ΦΕΚ 1694/Β 16-05-2017), (ΦΕΚ 5462/Β 25-10-2021) Παύση Λειτουργίας 24-12-2021
  • ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -Μ.Ι.Υ.Α. & Τ.Κ. (ΦΕΚ 1502/Β 03-05-2017), Παύση Λειτουργίας 24-12-2021

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΙΣΤΑ 13-02-2023