ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΑΧΝΗΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Περισσότερα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Περισσότερα
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΔΕΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περισσότερα

ΚΡΙΑΡΗ ΙΣΜΗΝΗ

Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

ΠΑΠΠΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαιευτικής-Γυναικολογίας στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ 

Λέκτορας Νομικής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Περισσότερα

ΛΕΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Καθηγητής στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΡΑΧΗΛ

Καθηγήτρια Γενετικής στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗ ΑΘΗΝΑ

Καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Περισσότερα

ΠΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Καθηγητής Μαιευτικής- Γυναικολογίας στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Περισσότερα

ΜΕΣΣΗΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Λέκτορας Μαιευτικής Γυναικολογίας Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Περισσότερα

ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Βιολόγος Εμβρυολόγος του Γενικού Νοσοκομείου Αλεξάνδρα.

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δικηγόρος Πειραιώς.

Περισσότερα

ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Καθηγητής Ουρολογίας στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Περισσότερα

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής Εφαρμοσμένης Ηθικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Περισσότερα

ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περισσότερα

ΠΕΡΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

Λέκτορας στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Περισσότερα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διεύθυνση ΕΑΙΥΑ

Τμήμα Δικαίου & Βιοηθικής

Τμήμα Μηχανογραφικών Εφαρμογών

Τμήμα Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων