ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (Τ.Κ.)

  • ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣ- ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ  με διακριτικό τίτλο FERT-LAB – Τράπεζα Κρυοσυντήρησης -Τ.Κ.  (ΦΕΚ 41τ. Β18.01.2020)
  • ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ LOCUS MEDICUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -Τ.Κ. (ΦΕΚ 5462/Β 25-11-2021)

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΙΣΤΑ 13-02-2023