Ανακοίνωση 22-1-2024

Απόφαση της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής αναφορικά με το γεννητικό υλικό δοτών/δοτριών και την παρ. 2, άρθρ. 9, Ν. 3305/2005   Με την συμπλήρωση δύο ετών από την πλήρη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Δοτών και Δοτριών Γεννητικού Υλικού της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και την, κατ’ εξαίρεση της παρ. 2 του άρθρ. 9…

Ανακοίνωση 22-1-2024

Αναθεώρηση πρωτοκόλλων Μ.Ι.Υ.Α. για τη διαδικασία ελέγχου για τον ιό SARS COVID-19   Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΕΑΙΥΑ) σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24991/28.04.2023 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2883/Β/29.04.23) εξέδωσε στις 24-05-2023 σχετική ανακοίνωση, ως ακολούθως: Κατά τον κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης (με η χωρίς ωοθηκική διέγερση) διενεργείται έλεγχος με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου…