ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ EAIYA 22.8.2023

Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και εν όψει της διεξαγόμενης προανάκρισης αναφορικά με τη δραστηριότητα Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Τράπεζας Κρυοσυντήρησης στα Χανιά έχει διενεργήσει έκτακτες συνεδριάσεις και έχει προβεί σε σειρά ενεργειών με σκοπό τη διαφύλαξη του κρυοσυντηρημένου γεννητικού υλικού της Μονάδας, τη βέλτιστη υλοποίηση της διασύνδεσης της Μονάδας και την ασφάλεια κυοφόρων γυναικών και νεογνών σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο και τις λοιπές Αρχές.
Πρώτιστο μέλημα και υποχρέωση της Αρχής είναι η ικανοποίηση των νόμιμων αιτημάτων των ενδιαφερόμενων ζευγαριών και η διασφάλιση του υψηλού επιπέδου εφαρμογής μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στη Χώρα μας.

 

 

Η ΑΝ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ E.A.I.Y.A.

Δήμητρα Παπαδοπούλου-Κλαμαρή
Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου
Νομική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών