ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ε.Π.Γ.Ε.)

  • ΥΓΕΙΑ IVF ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Ε.Π.Γ.Ε. (ΦΕΚ 1019/Β 23-2-2023)
  •  ASSISTING NATURE ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -Ε.Π.Γ.Ε. (ΦΕΚ 3817Β / 12-6-2023)

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΙΣΤΑ 12-06-2023