Ανακοίνωση 22-8-2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ EAIYA 22.8.2023 Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και εν όψει της διεξαγόμενης προανάκρισης αναφορικά με τη δραστηριότητα Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Τράπεζας Κρυοσυντήρησης στα Χανιά έχει διενεργήσει έκτακτες συνεδριάσεις και έχει προβεί σε σειρά ενεργειών με σκοπό τη διαφύλαξη του κρυοσυντηρημένου γεννητικού υλικού της Μονάδας, τη…

Details

Ανακοίνωση 9-8-2023

  PRESS RELEASE   Operation and service of the Medically Assisted Reproduction Unit and Cryopreservation Bank based in Chania In view of the ongoing preliminary investigation with regard to the activity of the Medically Assisted Reproduction Unit and Cryopreservation Bank in Chania, the National Authority for Medically Assisted Reproduction communicated with the Gynaecologist Deputy Scientific…

Details

Ανακοίνωση 9-8-2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ EAIYA 9.8.2023 Λειτουργία Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Τράπεζας Κρυοσυντήρησης που εδρεύει στα Χανιά Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ενόψει της διεξαγόμενης προανάκρισης σχετικά με τη δραστηριότητα Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Τράπεζας Κρυοσυντήρησης στα Χανιά, είναι σε επαφή με τον Γυναικολόγο Αναπληρωτή Επιστημονικό Υπεύθυνο της Μονάδας, τους Εμβρυολόγους και το Διοικητικό…

Details

Ανακοίνωση 18-7-2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ EAIYA 18.7.2023 Την Τρίτη 18 Ιουλίου 2023 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Καθηγητή κ. Νικολάου Βραχνή με τον Υπουργό Υγείας κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και την Υφυπουργό Τουρισμού κ. Έλενα Ράπτη. Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που άπτονται των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων Υγείας και Τουρισμού καθώς και…

Details

Ανακοίνωση 6-7-2023

Έκδοση παραβόλων ΕΑΙΥΑ μέσω της εφαρμογής e-παράβολο Σας ενημερώνουμε ότι η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής εντάχθηκε στην υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Παραβόλου και πλέον η έκδοση όλων των παραβόλων θα πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής e- παραβολο (https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm). Η διαδικασία καταβολής στην ΕΑΙΥΑ του ποσού του παραβόλου στις εκ του νόμου προβλεπόμενες περιπτώσεις είναι η εξής: Εισέρχεστε…

Details

Ανακοίνωση 23-6-2023

Διευκρινιστικές οδηγίες της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής αναφορικά με την δωρεά γεννητικού υλικού   Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, εξέδωσε διευκρινιστικές οδηγίες αναφορικά με την δωρεά γεννητικού υλικού από συγγενή δότη/δότρια, καθώς και από επώνυμο/η δότη/δότρια γεννητικού υλικού, ο οποίος γνωρίζει τους λήπτες του γεννητικού υλικού πριν τη…

Details

Ανακοίνωση 16-6-2023

Διευκρινιστική οδηγία της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής αναφορικά με τον κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο δοτών- δοτριών γεννητικού υλικού   Σε συνέχεια ερωτημάτων που έλαβε η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, διευκρινίζουμε ότι η υπ’ αριθμ. 1207/06.04.2023 απόφαση της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβουθούμενης Αναπαραγωγής (ΦΕΚ 2632/Β/21.04.2023) για τον κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο των δοτών και…

Details

Ανακοίνωση 25-5-2023

Οδηγία της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής σχετικά με τον κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο των δοτών και δοτριών γεννητικού υλικού. Σε συνέχεια των άρθρων 2 και 3 της υπ’ αριθμ. 1207/06.04.2023 (ΦΕΚ 2632/Β/21.04.2023) αποφάσεως της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής σχετικά με τον κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο των δοτών και δοτριών γεννητικού υλικού, σας κοινοποιούμε…

Details

Ανακοίνωση 24-5-2023

Διενέργεια Ελέγχου για Covid-19 πριν την πραγματοποίηση ωοληψίας Λόγω σχετικών ερωτημάτων που δέχθηκε η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής αναφορικά με την διενέργεια ελέγχου για Covid-19 πριν την πραγματοποίηση ωοληψίας και σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24991/28.04.2023 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2883/Β/29.04.2023), η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ενημερώνει τις Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ότι  κατά…

Details

Ανακοίνωση 4-5-2023

Ρυθμίσεις της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για τους δότες και τις δότριες γεννητικού υλικού   Έχοντας υπ’ όψιν: 1.Το άρθρο 21 της Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Βιοϊατρική (Ν. 2619/1998- Α’ 132). 2.Την παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 3305/2005 (Α΄17). 3.Την υπ’ αριθμ. 1679/08.11.2022 (ΦΕΚ 5524/Β’/26.10.2022) απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου…

Details