Ανακοίνωση 29-2-2024

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2431/23.06.2023 διευκρινιστικής οδηγίας της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής αναφορικά με την δωρεά γεννητικού υλικού.   Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, εκδίδει διευκρινιστικές οδηγίες αναφορικά με την δωρεά γεννητικού υλικού από συγγενή δότη/δότρια. Ειδικότερα, στην περίπτωση του συγγενή δότη/δότριας, το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΑΙΥΑ…

Ανακοίνωση 22-1-2024

Απόφαση της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής αναφορικά με το γεννητικό υλικό δοτών/δοτριών και την παρ. 2, άρθρ. 9, Ν. 3305/2005   Με την συμπλήρωση δύο ετών από την πλήρη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Δοτών και Δοτριών Γεννητικού Υλικού της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και την, κατ’ εξαίρεση της παρ. 2 του άρθρ. 9…

Ανακοίνωση 22-1-2024

Αναθεώρηση πρωτοκόλλων Μ.Ι.Υ.Α. για τη διαδικασία ελέγχου για τον ιό SARS COVID-19   Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΕΑΙΥΑ) σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24991/28.04.2023 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2883/Β/29.04.23) εξέδωσε στις 24-05-2023 σχετική ανακοίνωση, ως ακολούθως: Κατά τον κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης (με η χωρίς ωοθηκική διέγερση) διενεργείται έλεγχος με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου…

Ανακοίνωση 14 -12-2023

Προσθήκη στο έντυπο συναίνεσης υποβολής σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με χρήση γεννητικού υλικού τρίτου δότη/δότριας.   Το Εποπτικό Συμβούλιο της Εθνικής Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στην 51η Συνεδρίαση/07.12.2023 αποφάσισε οι μονάδες ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής όπως συμπεριλάβουν στο έντυπο συναίνεσης των υποβοηθούμενων προσώπων που υποβάλλονται σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με χρήση γεννητικού υλικού τρίτου…

Ανακοίνωση 17-10-2023

ΝΕΑ 17.10.2023 ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 50-54 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   Αίτηση απλή χειρόγραφη ή ηλεκτρονική με ημερομηνία και υπογραφή της ενδιαφερόμενης γυναίκας, συνοδευόμενη από αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου. Γνωμάτευση καρδιολόγου ή παθολόγου με την βεβαίωση ότι : α) « η ενδιαφερόμενη  δύναται να υποβληθεί σε ιατρικώς  υποβοηθούμενη αναπαραγωγή που μπορεί να περιλαμβάνει χρήση…

NEWS 17.10.2023

NEWS   INSTRUCTIONS WHEN APPLYING FOR MEDICALLY ASSISTED REPRODUCTION FOR WOMEN IN THE AGE GROUP 50-54 YEARS REQUIRED DOCUMENTS INCLUDE: 1. A simple handwritten or electronic application with the date and signature of the applicant, accompanied by a copy of identification (identity card or passport). 2. The opinion of a cardiologist or pathologist certifying that:…

PRESS RELEASE 21.9.2023

PRESS RELEASE 21.9.2023   The National Authority for Medically Assisted Reproduction announces the safe transfer of the cryopreserved reproductive material and related records from the Medically Assisted Reproduction Unit and Cryopreservation Bank ΄΄Private practice I. Giakoumaki and Co. Limited Partnership΄΄ (Address Zymvakakidon 24 & Botsari, Chania, otherwise known as the ΄΄Mediterranean Fertility Clinic΄΄) to the…

Ανακοίνωση 21-9-2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ EAIYA   21.9.2023 Η Εθνική Αρχή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ανακοινώνει την ασφαλή μεταφορά του γεννητικού υλικού και των σχετικών αρχείων από την Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Τράπεζα Κρυοσυντήρησης ΄΄ιδιωτικό ιατρείο Ι. Γιακουμάκη και Σια  ΕΕ΄΄ με διακριτικό τίτλο ΄΄ Μεσογειακό Ιατρείο Γονιμότητας΄΄ (Ζυμβακακήδων 24 και Μπότσαρη – Χανιά) στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων…

Ανακοίνωση 6-9-2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ EAIYA    6-9-2023 Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΕΑΙΥΑ) εν όψει της διεξαγόμενης προανάκρισης αναφορικά με τη δραστηριότητα Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Τράπεζας Κρυοσυντήρησης στα Χανιά και σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο και τις λοιπές Αρχές έχει προβεί σε σειρά ενεργειών για την ασφαλή διαφύλαξη του κρυοσυντηρημένου γεννητικού υλικού της…