Ανακοίνωση 28-5-2024

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σχετικά με το γεννητικό υλικό, προερχόμενο από τη ΜΙΥΑ και ΤΚ «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που βρίσκεται στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «ο Άγιος Γεώργιος»   Ανακοινώνεται ότι το γεννητικό υλικό (γαμέτες και γονιμοποιημένα ωάρια) που προέρχεται από τη ΜΙΥΑ και ΤΚ με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ…

Ανακοίνωση 30-4-2024

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκρινιστική Οδηγία της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής σχετικά με το επιτρεπτό ή μη της προσφυγής σε ΙΥΑ ζεύγους γυναικών που έχουν συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης   Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της αποφάσισε στην 18η Συνεδρίαση/25.04.2024 την έκδοση διευκρινιστικής οδηγίας σχετικά με το επιτρεπτό ή μη της…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-4-2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής έχει οριστεί εκ του νόμου ως ο αρμόδιος φορέας για την συλλογή και αρχειοθέτηση των κλινικών και ερευνητικών αποτελεσμάτων της δραστηριότητας των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης. Ταυτόχρονα, οι ΜΙΥΑ και οι ΤΚ υποχρεούνται να τηρούν αρχείο με τα στοιχεία, τα ιατρικά δεδομένα…

PRESS RELEASE 24.4.2024

PRESS RELEASE   Regarding the reproductive material, originating from the AHRU (Assisted Human Reproduction Unit) and the Cryopreservation Bank under the name “PRIVATE MEDICAL OFFICE IOANNIS GIAKOUMAKIS and ASSOCIATES MEDICAL LIMITED PARTNERSHIP”, located at the General Hospital of Chania “Agios Georgios”. With the Decision No. 3453/2023 of the Supervisory Board of the Hellenic Authority for…

Ανακοίνωση 18-4-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σχετικά με το γεννητικό υλικό, προερχόμενο από τη ΜΙΥΑ και ΤΚ «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που βρίσκεται στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «ο Άγιος Γεώργιος»   Με την υπ’ αριθμ. 3453/2023 απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΦΕΚ 5466/Β/14.09.2023) ανεστάλη προσωρινά η λειτουργία της ΜΙΥΑ με…

Ανακοίνωση 18-4-2024

Απόφαση της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής αναφορικά με την εφαρμογή του νέου Νόμου 5102/2024   Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και κατόπιν δημοσίευσης του Νόμου 5102/2024 (ΦΕΚ 55/Α/13.04.2024), αποφάσισε στην 17η Συνεδρίαση/18.04.2024 τα κάτωθι: 1. Ως προς τη νέα παρ. 2Α, άρθρ. 9, Ν. 3305/2005, σύμφωνα με την…

Ανακοίνωση 29-2-2024

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2431/23.06.2023 διευκρινιστικής οδηγίας της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής αναφορικά με την δωρεά γεννητικού υλικού.   Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, εκδίδει διευκρινιστικές οδηγίες αναφορικά με την δωρεά γεννητικού υλικού από συγγενή δότη/δότρια. Ειδικότερα, στην περίπτωση του συγγενή δότη/δότριας, το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΑΙΥΑ…

Ανακοίνωση 22-1-2024

Απόφαση της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής αναφορικά με το γεννητικό υλικό δοτών/δοτριών και την παρ. 2, άρθρ. 9, Ν. 3305/2005   Με την συμπλήρωση δύο ετών από την πλήρη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Δοτών και Δοτριών Γεννητικού Υλικού της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και την, κατ’ εξαίρεση της παρ. 2 του άρθρ. 9…

Ανακοίνωση 22-1-2024

Αναθεώρηση πρωτοκόλλων Μ.Ι.Υ.Α. για τη διαδικασία ελέγχου για τον ιό SARS COVID-19   Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΕΑΙΥΑ) σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24991/28.04.2023 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2883/Β/29.04.23) εξέδωσε στις 24-05-2023 σχετική ανακοίνωση, ως ακολούθως: Κατά τον κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης (με η χωρίς ωοθηκική διέγερση) διενεργείται έλεγχος με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου…

Ανακοίνωση 14 -12-2023

Προσθήκη στο έντυπο συναίνεσης υποβολής σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με χρήση γεννητικού υλικού τρίτου δότη/δότριας.   Το Εποπτικό Συμβούλιο της Εθνικής Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στην 51η Συνεδρίαση/07.12.2023 αποφάσισε οι μονάδες ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής όπως συμπεριλάβουν στο έντυπο συναίνεσης των υποβοηθούμενων προσώπων που υποβάλλονται σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με χρήση γεννητικού υλικού τρίτου…