Ανακοίνωση 29-2-2024

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2431/23.06.2023 διευκρινιστικής οδηγίας της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής αναφορικά με την δωρεά γεννητικού υλικού.   Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, εκδίδει διευκρινιστικές οδηγίες αναφορικά με την δωρεά γεννητικού υλικού από συγγενή δότη/δότρια. Ειδικότερα, στην περίπτωση του συγγενή δότη/δότριας, το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΑΙΥΑ…