ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 26-7-2021

  Ανακοίνωση της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης  Αναπαραγωγής σχετικά με την προσαύξηση ηλικιακού ορίου του Ν. 4812/2021 (ΦΕΚ 110/Α/30.06.2021) Σύμφωνα με το άρθρο τρίτο του Ν. 4812/2021 (ΦΕΚ 110/Α/30.06.2021), «για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του νόμου, ήτοι μέχρι 30.06.2023, μετά από αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, το…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 24-5-2021

Στην έκδοση σύστασης για τον εμβολιασμό κατά του CΟVID-19, σε άτομα που θα ξεκινήσουν θεραπεία ή βρίσκονται σε διαδικασία Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, προχώρησε η Αρχή, μετά τη Β΄ Συνεδρίαση της Επιτροπής στις 24.5.21.   Η Aρχή επισημαίνει ότι τα άτομα αυτά θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν στο εμβολιασμό τους λαμβάνοντας υπόψιν την ηλικία…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 11-11-2020

Με τη δημοσίευση του Ν. 4737/2020 (ΦΕΚ Α’ 204/22-10-2020), ιδρύθηκε νέα Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, με διαφορετική δομή και νομική μορφή. Η στελέχωση/συγκρότηση των δύο οργάνων της νέας Αρχής θα γίνει εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού. Η ίδρυση της νέας διοικητικής υπηρεσίας, όπως την χαρακτηρίζει ο νόμος, συνεπάγεται…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 6-11-2020

Νέα ανακοίνωση της Αρχής σχετικά με την αντιμετώπιση της αναστολής του ανώτατου ορίου ηλικίας των 50 ετών ενόψει των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας   Η Αρχή στη συνεδρίαση της 9.4.2020 αποφάσισε να υιοθετήσει την ερμηνεία σύμφωνα με την οποία το ανώτατο όριο ηλικίας των 50 ετών για την υποβοηθούμενη γυναίκα συνιστά προθεσμία που αναστέλλεται για…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 23-10-2020

Έκθεση απόψεων της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στην Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής   Έκθεση απόψεων της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και της Ελληνικής Εταιρείας Γονιμότητας και Στειρότητας, μετά την απόφαση που έλαβε η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων στη συνεδρίασή της, την Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2020, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης  σχετικά με το…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13-10-2020

Νέα ανακοίνωση της Αρχής σχετικά με την αντιμετώπιση του ανώτατου ορίου ηλικίας των 50 ετών ενόψει των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας   Η Αρχή στη συνεδρίαση της 9.4.2020 αποφάσισε να υιοθετήσει την ερμηνεία σύμφωνα με την οποία το ανώτατο όριο ηλικίας των 50 ετών για την υποβοηθούμενη γυναίκα συνιστά προθεσμία που αναστέλλεται για όσο διάστημα…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13-10-2020

Σύσταση  προς ΜΥΙΑ και Τράπεζες Κρυοσυντήρησης   Κατά τη νόμιμη διακίνηση γενετικού υλικού από και προς χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (στην τελευταία περίπτωση, ύστερα από άδεια της Ε.Α.Ι.Υ.Α), οι Μ.Ι.Υ.Α. και οι Τράπεζες Κρυοσυντήρησης οφείλουν να διασφαλίζουν ότι η ταυτότητα των τρίτων προσώπων που έχουν προσφέρει τους γαμέτες δεν γνωστοποιείται καθ’ οιονδήποτε τρόπο…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10-9-2020

Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ενημερώθηκε από τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους α) της Μ.Ι.Υ.Α. της Γ’ Πανεπιστημιακής Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής στο Π.Γ.Ν. Αττικόν και β) ιδιωτικής Μ.Ι.Υ.Α., σχετικά με ωοληψία γυναίκας με θετική εξέταση RT-PCR για SARS-CoV-2, στις 5-9-20, στο Π.Γ.Ν. Αττικόν.  Η γυναίκα παραπέμφθηκε από την ιδιωτική Μ.Ι.Υ.Α. κατόπιν ενημέρωσης του Ε.Ο.Δ.Υ., έχοντας κάνει την τελική ένεση πυροδότησης ωοθυλακιορρηξίας…