ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
σχετικά με το γεννητικό υλικό, προερχόμενο από τη ΜΙΥΑ και ΤΚ «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που βρίσκεται στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «ο Άγιος Γεώργιος»

 

Ανακοινώνεται ότι το γεννητικό υλικό (γαμέτες και γονιμοποιημένα ωάρια) που προέρχεται από τη ΜΙΥΑ και ΤΚ με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της οποίας η άδεια λειτουργίας έχει ανακληθεί οριστικά με την υπ’ αριθμ. 1884/04.04.2024 απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, και κρυοσυντηρείται στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «ο Άγιος Γεώργιος», θα εξακολουθήσει να φυλάσσεται στο Νοσοκομείο Χανίων και να αποδίδεται στους δικαιούχους, σύμφωνα με την παλαιότερη απόφαση – ανακοίνωση της Αρχής, μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2024.

 


Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ E.A.I.Y.A.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΛΑΜΑΡΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

Διαβάστε το PDF εδώ