Σύσταση από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για τον εμβολιασμό με την αναμνηστική δόση κατά του Covid-19, σε άτομα που θα ξεκινήσουν θεραπεία ή βρίσκονται σε διαδικασία Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

1-12-2021

Όπως και για τις πρώτες δόσεις των m-RNA εμβολίων κατά του Covid-19, για τις οποίες τοποθετήθηκε η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής(ΕΑΙΥΑ) με σύστασή της στις 24-05-2021, επισημαίνεται ότι τα άτομα που θα εμβολιαστούν με αναμνηστική δόση, θα πρέπει να προχωρήσουν στο εμβολιασμό τους λαμβάνοντας και πάλι υπόψιν το ιατρικό τους ιστορικό και την ενημέρωσή τους από τους θεράποντες ιατρούς.

Οι μέχρι τώρα μελέτες υποστηρίζουν την ασφάλεια όλων των εμβολίων κατά  του Covid-19, σε όλα τα στάδια της εγκυμοσύνης. Αποσαφηνίζουν επίσης ότι τα εμβόλια δεν αποτελούν αιτία υπογονιμότητας, αντιθέτως ενθαρρύνουν τα ζευγάρια που πρόκειται να ξεκινήσουν θεραπεία ή βρίσκονται ήδη σε θεραπεία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής να εμβολιαστούν και οι δύο. Οι συστάσεις των διεθνών επιστημονικών εταιρειών επεκτείνονται και στην αναμνηστική δόση των εμβολίων, όπως ακριβώς ισχύουν και για τις προγενέστερες δόσεις.

Με βάση τα νεότερα δεδομένα, η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής συστήνει:

Α) Τα ζευγάρια που βρίσκονται ήδη σε προσπάθεια υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ή πρόκειται να ξεκινήσουν θεραπεία, καθώς και οι δότες σπέρματος και ωαρίων που δεν έχουν εμβολιαστεί κατά του COVID-19, προτείνεται να εμβολιαστούν το συντομότερο δυνατό. Λόγω του μεγαλύτερου πλήθους των μελετών που έχουν ήδη δημοσιευτεί οι οποίες εξάγουν ασφαλή συμπεράσματα για την χρήση των εμβολίων m-RNA, συστήνεται από την ΕΑΙΥΑ να επιλέξουν για τον εμβολιασμό τους εμβόλιο m-RNA τεχνολογίας(εμβόλιο Moderna ή Pfizer/BioNTech).

B) Τα ζευγάρια που βρίσκονται ήδη σε προσπάθεια υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ή πρόκειται να ξεκινήσουν θεραπεία, καθώς και οι δότες σπέρματος και ωαρίων που έχουν ολοκληρώσει τον αρχικό εμβολιασμό τους κατά του COVID-19, συστήνεται από την ΕΑΙΥΑ να λάβουν την αναμνηστική δόση του ίδιου m-RNA εμβολίου(εμβόλιο Moderna ή Pfizer/BioNTech) σύμφωνα με τις υπάρχουσες οδηγίες για τον γενικό πληθυσμό, δηλαδή 6 μήνες μετά την δεύτερη δόση του τότε εμβολιασμού τους.

Στην περίπτωση αναμνηστικής δόσης, επισημαίνεται ότι ο εμβολιασμός με την αναμνηστική δόση κατά της CΟVID-19 θα πρέπει να απέχει χρονικά 5-7 ημέρες από επεμβατικές τεχνικές ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όπως η ωοληψία, προκειμένου τα ήπια συμπτώματα που μπορεί να ακολουθήσουν τον εμβολιασμό να μην αποδοθούν σε πιθανές επιπλοκές της τεχνικής.

Εάν συντρέχει σοβαρός λόγος από το ιστορικό του υποβοηθούμενου προσώπου, ή εάν το υποβοηθούμενο πρόσωπο είχε εμφανίσει συμπτώματα με τις προγενέστερες δόσεις, ο θεράπων ιατρός θα πρέπει να αξιολογήσει και να αποφασίσει εάν η αναμνηστική δόση πρέπει να προηγηθεί χρονικά (και πάλι 5-7 ημέρες) της ημερομηνίας έναρξης των ορμονικών σκευασμάτων για την διέγερση των ωοθηκών, προκειμένου να εκδηλωθούν και να ελεγχθούν τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες προ της χορήγησης των εν λόγω σκευασμάτων.

Η σύσταση για τους δότες σπέρματος ή ωαρίων που θα εμβολιαστούν κατά της CΟVID-19 με την αναμνηστική δόση, παραμένει η ίδια, δηλαδή να απέχουν 5-7 ημέρες από την χορήγηση του γενετικού τους υλικού ή εφόσον εκδηλώσουν συμπτωματολογία μετά τον εμβολιασμό τους, θα πρέπει να απέχουν από την χορήγηση γενετικού τους υλικού μέχρι  5-7 ημέρες από την αποδρομή των συμπτωμάτων τους.

Τα μέχρι τώρα επιστημονικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι η προσπάθεια για τεκνοποίηση με φυσικό τρόπο ή μέσω των μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής δεν αποτελεί αιτία εξαιρέσεως των ατόμων αυτών από τον εμβολιασμό. Αντιθέτως, προτείνεται ο πλήρης εμβολιασμός και η αναμνηστική δόση για προστασία από τις ανεπιθύμητες ενέργειες της νόσου από Covid-19.

H παρούσα σύσταση μπορεί να αναθεωρηθεί ανάλογα με τα νεότερα δεδομένα που θα προκύψουν.

Βιβλιογραφία

1) “COVID-19 vaccination and assisted reproduction”. Statement from the ESHRE COVID-19 Working Group – Date of first publication: 12 January 2021 – Last update: 08 June 2021.

2) American Society for Reproductive Medicine (ASRM): “Patient Management and Clinical Recommendations during the Coronavirus (COVID-19) Pandemic” UPDATE No. 18 – November 15, 2021 – COVID-19 Vaccination, Booster Shots and Reproductive Health Care.

3) WHO: COVID-19: Booster Shots

(https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/science-in-5/episode-53—covid-19-booster-shots?gclid=Cj…)

4) CDC: What doctors wish patients knew about COVID-19 vaccines and pregnancy?

NOV 12, 2021

5) RCOG: COVID-19 vaccines, pregnancy and breastfeeding