ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 11-11-2020

Με τη δημοσίευση του Ν. 4737/2020 (ΦΕΚ Α’ 204/22-10-2020), ιδρύθηκε νέα Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, με διαφορετική δομή και νομική μορφή. Η στελέχωση/συγκρότηση των δύο οργάνων της νέας Αρχής θα γίνει εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού. Η ίδρυση της νέας διοικητικής υπηρεσίας, όπως την χαρακτηρίζει ο νόμος, συνεπάγεται…