ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα νέα γραφεία της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς  Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής βρίσκονται στον 3ο όροφο, στην οδό Πλουτάρχου 3, TK 10675, Αθήνα.

Ώρες επικοινωνίας με το κοινό: 11.00-14.00

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213-2072003

Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής αποτελεί τον αρμόδιο κρατικό φορέα που θέτει και ελέγχει τα επιστημονικά, τα νομικά και τα ηθικά πλαίσια της λειτουργίας όσων παρέχουν υπηρεσίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Το κοινό πλαίσιο λειτουργίας των Μονάδων Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΜΥΑ), πρωτίστως διασφαλίζει τις γυναίκες και τα υποψήφια ζευγάρια, ότι οι υπηρεσίες που λαμβάνουν είναι ασφαλείς και αξιόπιστες. Για τους λόγους αυτούς η Αρχή έλαβε εντολή επαναλειτουργίας τον Μάρτιο του 2014, προκειμένου να καλυφθεί το μεγάλο κενό στον έλεγχο του πεδίου της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και την εναρμόνιση της λειτουργίας των Μονάδων που παρέχουν σχετικές υπηρεσίες.

Με βάση το Προεδρικό Διάταγμα, η Αρχή πραγματοποιεί ελέγχους, κάνει συστάσεις, συγκεντρώνει στοιχεία, καταγράφει ένα προς ένα τα περιστατικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και γενικά χαρτογραφεί και κυρίως διασφαλίζει τη σωστή λειτουργία του πεδίου της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στη χώρα μας. Σκοπός της καταγραφής είναι πρωτίστως η προστασία και η αντικειμενική ενημέρωση των  πολιτών που αναζητούν υπηρεσίες εξωσωματικής γονιμοποίησης, σχετικά με τα ποσοστά επιτυχίας των Μ.Υ.Α.

Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής δεν έχει εκ του νόμου την αρμοδιότητα για να γνωμοδοτεί επί ατομικών ερωτημάτων σχετικά με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ή να ικανοποιεί ατομικά- μεμονωμένα αιτήματα ενημέρωσης. Συνιστάται στις Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής να διαθέτουν νομικό παραστάτη με γνώση των θεμάτων της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Στους ενδιαφερόμενους πολίτες επισημαίνεται ότι η νομοθεσία της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και της συγγένειας των παιδιών που γεννιούνται με τις σχετικές μεθόδους είναι περίπλοκη και θα πρέπει να έχουν επαρκή ενημέρωση πριν ξεκινήσουν τη διαδικασία.

Στο εξής η Αρχή θα τοποθετείται μόνο όταν το κρίνει αναγκαίο, σε κάποιο θέμα γενικότερης σημασίας και εμβέλειας, για το οποίο το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν παρέχει σαφείς λύσεις.

Το  «άνοιγμα» της Αρχής προς το ευρύ κοινό περιλαμβάνει και την άμεση παροχή «ειδικής άδειας» σε περιπτώσεις, όπως αυτή των οροθετικών ασθενών, της παρένθετης μητρότητας και της  μεταθανάτιας  χρήσης βιολογικού υλικού για τεκνοποίηση.

Σκοπός της Αρχής είναι η διασφάλιση των ωφελούμενων πολιτών και η ενδυνάμωση του έργου των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, μέσα από την απόλυτα σύννομη λειτουργία τους, όπως ορίζει το ελληνικό αλλά και το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Gustav-Klimt-1862-1918.-Mother-and-Child-2