Ανακοίνωση 6-7-2023

Έκδοση παραβόλων ΕΑΙΥΑ μέσω της εφαρμογής e-παράβολο Σας ενημερώνουμε ότι η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής εντάχθηκε στην υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Παραβόλου και πλέον η έκδοση όλων των παραβόλων θα πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής e- παραβολο (https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm). Η διαδικασία καταβολής στην ΕΑΙΥΑ του ποσού του παραβόλου στις εκ του νόμου προβλεπόμενες περιπτώσεις είναι η εξής: Εισέρχεστε…