Έκδοση παραβόλων ΕΑΙΥΑ μέσω της εφαρμογής e-παράβολο

Σας ενημερώνουμε ότι η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής εντάχθηκε στην υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Παραβόλου και πλέον η έκδοση όλων των παραβόλων θα πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής e- παραβολο (https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm).

Η διαδικασία καταβολής στην ΕΑΙΥΑ του ποσού του παραβόλου στις εκ του νόμου προβλεπόμενες περιπτώσεις είναι η εξής:

  1. Εισέρχεστε στην υπηρεσία του ηλεκτρονικού παραβόλου και επιλέγετε «Χορήγηση παραβόλου».
  2. Στο πεδίο «Φορέας Δημοσίου» επιλέγετε «Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής».
  3. Στην «Κατηγορία Παραβόλου» επιλέγετε ένα εκ των «Αδειοδότηση», «Κύκλοι Εξωσωματικής», «Πρόστιμα», αναλόγως του σκοπού του αιτήματος χορήγησης παραβόλου.
  4. Ομοίως, στο πεδίο «Τύπος παραβόλου» επιλέγετε τον τύπο που αντιστοιχεί στο αίτημά σας και συμπληρώνετε το ποσό, όπου απαιτείται.

Αφού εξοφλήσετε το παράβολο, το αποστέλλετε ή το προσκομίζετε μαζί με την απόδειξη εξόφλησης στην Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ E.A.I.Y.A.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΑΧΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

Διαβάστε το PDF εδώ