Η διαδικασία κατά την οποία τα ωάρια συλλέγονται από τις ωοθήκες. Συνήθως αυτό γίνεται διακολπικά υπό υπερηχογραφική παρακολούθηση με μια βελόνα που αναρροφά το υγρό κάθε ωοθυλακίου που περιέχει και το ωάριο.