Ανακοίνωση 18-7-2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΑΙΥΑ «Επίσημα στατιστικά στοιχεία ΜΙΥΑ για την εφαρμογή μεθόδων ΙΥΑ όπως κατατέθηκαν στην ΕΑΙΥΑ για τα έτη 2018 και 2019» Ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Αναπλ. Καθηγητής κ. Νικόλαος Βραχνής γνωστοποιεί τα στατιστικά στοιχεία των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α) για εφαρμογή μεθόδων…