ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 05-05-2019

Με αφορμή καταγγελίες που έχουν περιέλθει στην Αρχή, σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 14 ν. 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας): “Ο ασθενής έχει δικαίωμα πρόσβασης στα ιατρικά αρχεία, καθώς και λήψης αντιγράφων του φακέλου του. Το δικαίωμα αυτό, μετά το θάνατό του, ασκούν οι κληρονόμοι του, εφόσον είναι συγγενείς μέχρι τετάρτου βαθμού. Δεν επιτρέπεται…