• ΙΝΣΤΙΝΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ –με διακριτικό τίτλο « IRIS  MED I.K.E» ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  και  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  (ΦΕΚ 1245 B / 9-4-2020)

 • ΓΕΝΕΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ Ι.  ΙΚΕ –ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  (ΦΕΚ 1245 B / 9-4-2020)

 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» Tράπεζα Κρυοσυντήρησης και Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Τ.Κ. και Μ.Ι.Υ.Α)   (ΦΕΚ 41τ. Β18.01.2020)
 • Δημήτριος Παπανικολάου με το διακριτικό τίτλο LIFE CLINIC Tράπεζα Κρυοσυντήρησης και Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Τ.Κ. και Μ.Ι.Υ.Α)   (ΦΕΚ 41τ. Β18.01.2020)
 • ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. για το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης Tράπεζα Κρυοσυντήρησης και Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Τ.Κ. και Μ.Ι.Υ.Α) (ΦΕΚ 41τ. Β18.01.2020)
 • ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΥΔΑΣ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ Ο.Ε.  με διακριτικό τίτλο ( Genesis Fertility Center ) Τράπεζα Κρυοσυντήρησης και Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ( Τ.Κ. και Μ.Ι.Υ.Α)   (ΦΕΚ 41τ. Β18.01.2020)
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣ- ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ  με διακριτικό τίτλο FERT-LAB – Τράπεζα Κρυοσυντήρησης (Τ.Κ.)  (ΦΕΚ 41τ. Β18.01.2020)
 • ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ/ Μ.Ι.Υ.Α. & Τ.Κ. (ΦΕΚ 3969 Β / 12-12-2016, ).
 • ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ -ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / Μ.Ι.Υ.Α. & Τ.Κ. (ΦΕΚ 1191 Β / 06-04-2017).
 • ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / Μ.Ι.Υ.Α. & Τ.Κ. (ΦΕΚ 1502 Β / 03-05-2017).
 • ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΦΩΝ ΜΙΛΤ. ΠΡΑΠΑ – ΙΑΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / Μ.Ι.Υ.Α. & Τ.Κ. (ΦΕΚ 1691 Β / 16-05-2017).
 • ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ – ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ – ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. / Μ.Ι.Υ.Α. & Τ.Κ. (ΦΕΚ 1694 Β / 16-05-2017).
 • EMBRYOLAND – ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ / Μ.Ι.Υ.Α. & Τ.Κ. (ΦΕΚ 1729 Β / 19-05-2017, 3679 Β / 3-9-2020).
 •  ΚΕΝΤΡΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΗΣ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. / Μ.Ι.Υ.Α. & Τ.Κ. (ΦΕΚ 2962 Β / 29-08-2017).