• ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΜΙΤΩΣΗ Μ.Ε.Π.Ε./ Μ.Ι.Υ.Α. & Τ.Κ. (ΦΕΚ 3503 Β / 31-10-2016).
 • ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ/ Μ.Ι.Υ.Α. & Τ.Κ. (ΦΕΚ 3969 Β / 12-12-2016).
 • ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ/ Μ.Ι.Υ.Α. & Τ.Κ. (ΦΕΚ 4413 Β / 30-12-2016). Σύμφωνα με την παρ. 4, άρθ. 16, του ΠΔ 10/2016.
 • ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) / Μ.Ι.Υ.Α. & Τ.Κ. (ΦΕΚ 868 Β / 16-03-2017).
 • ΔΡ. ΒΑΣ. Χ. ΠΑΛΑΠΕΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ / Μ.Ι.Υ.Α. & Τ.Κ. (ΦΕΚ 891 Β / 17-03-2017).
 • ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ -ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / Μ.Ι.Υ.Α. & Τ.Κ. (ΦΕΚ 1191 Β / 06-04-2017).
 • ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. / Μ.Ι.Υ.Α. & Τ.Κ. (ΦΕΚ 1216 Β / 06-04-2017).
 • ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / Μ.Ι.Υ.Α. & Τ.Κ. (ΦΕΚ 1502 Β / 03-05-2017).
 • ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / Μ.Ι.Υ.Α. & Τ.Κ. (ΦΕΚ 1502 Β / 03-05-2017, ΦΕΚ 2448 Β / 27-03-2018).
 • ΙΑΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ / Μ.Ι.Υ.Α. & Τ.Κ. (ΦΕΚ 1502 Β / 03-05-2017). Σύμφωνα με την παρ. 4, άρθ. 16, του ΠΔ 10/2016.
 • ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΦΩΝ ΜΙΛΤ. ΠΡΑΠΑ – ΙΑΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / Μ.Ι.Υ.Α. & Τ.Κ. (ΦΕΚ 1691 Β / 16-05-2017).
 • SERUM IVF – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ SERUM IVF ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / Μ.Ι.Υ.Α.( ΦΕΚ 1524 Β / 04-05-2017)& Τ.Κ. (ΦΕΚ 1605 Β / 10-05-2017). Σύμφωνα με την παρ. 4, άρθ. 16, του ΠΔ 10/2016.
 • ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ – ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ – ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. / Μ.Ι.Υ.Α. & Τ.Κ. (ΦΕΚ 1694 Β / 16-05-2017).
 • EMBRYOLAND – ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ / Μ.Ι.Υ.Α. & Τ.Κ. (ΦΕΚ 1729 Β / 19-05-2017).
 •  MEDIMALL ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / Μ.Ι.Υ.Α. & Τ.Κ. (ΦΕΚ 1919 Β / 01-06-2017). Σύμφωνα με την παρ. 4, άρθ. 16, του ΠΔ 10/2016.
 •  MΗΤΡΟΤΗΣ / Μ.Ι.Υ.Α. & Τ.Κ. (ΦΕΚ 2168 Β / 26-06-2017). Σύμφωνα με την παρ. 4, άρθ. 16, του ΠΔ 10/2016.
 •  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ / Μ.Ι.Υ.Α. & Τ.Κ. (ΦΕΚ 2169 Β / 26-06-2017). Σύμφωνα με την παρ. 4, άρθ. 16, του ΠΔ 10/2016.
 •  ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΕ / Μ.Ι.Υ.Α. & Τ.Κ. (ΦΕΚ 2350 Β / 11-07-2017). Σύμφωνα με την παρ. 4, άρθ. 16, του ΠΔ 10/2016.
 •  NEOGENESIS Ε.Π.Ε / Μ.Ι.Υ.Α. & Τ.Κ. (ΦΕΚ 2875 Β / 21-08-2017). Σύμφωνα με την παρ. 4, άρθ. 16, του ΠΔ 10/2016.
 •  ΚΕΝΤΡΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΗΣ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. / Μ.Ι.Υ.Α. & Τ.Κ. (ΦΕΚ 2962 Β / 29-08-2017).