Επιστημονική Συνάντηση 2021 Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Επιστημονική Συνάντηση του Εποπτικού Συμβουλίου της ΙΥΑ με τους Υπευθύνους Μονάδων ΙΥΑ και των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης

Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021

Κατεβάστε το επιστημονικό πρόγραμμα εδώ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2021_page-0001

Για το Φωτογραφικό Υλικό από την Εκδήλωση Πατήστε Εδώ