Η ανδρική γονάδα. Πρόκειται για ένα ζεύγος γεννητικών αδένων που έχουν διπλή λειτουργία: την παραγωγή σπερματοζωαρίων και ανδρικών ορμονών.