Η διάνοιξη οπής στην διάφανη ζώνη του εμβρύου με τρόπο μηχανικό ή χημικό.