Πρόκειται για τις εκκρίσεις που παράγονται από το τραχηλικό κανάλι. Η ποσότητα και η υφή της βλέννης αλλάζει κατά την ωορρηξία ούτως ώστε να επιτρέψει την διέλευση του σπέρματος.