Το κατώτερο τμήμα της μήτρας. Πρόκειται για το στενό πέρασμα που ενώνει το ανώτερο τμήμα της μήτρας με τον κόλπο.