Πρόκειται για μεγάλου μήκους, έντονα περιελιγμένα σωληνάρια που αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των όρχεων. Από το εσωτερικό επικάλυμμά τους (γενετικό επιθήλιο) παράγονται τα σπερματοζωάρια.