Το κεντρικό τμήμα του κυττάρου , σφαιρικού σχήματος, που εμπεριέχει το γενετικό υλικό (DNA)