Η πάχυνση της επιφάνειας του εμβρύου που έχει σαν αποτέλεσμα το πρώτο αναγνωρίσιμο στάδιο στην εμβρυϊκή ανάπτυξη.