Η αφαίρεση ενός ή δύο κυττάρων από ένα έμβρυο κατά την διάρκεια ενός κύκλου εξωσωματικής γονιμοποίησης ούτως ώστε να εντοπισθεί αν περιέχουν το σωστό αριθμό χρωμοσωμάτων (Ευπλοειδία)