Η αφαίρεση ενός ή δύο κυττάρων από ένα έμβρυο κατά την διάρκεια ενός κύκλου εξωσωματικής γονιμοποίησης ούτως ώστε να ελεγχθεί για συγκεκριμένα γενετικά νοσήματα ή χαρακτηριστικά πριν την εμβρυομεταφορά.