Η κοιλότητα της κοιλίας μέσα στην οποία βρίσκονται το μεγαλύτερο μέρος του πεπτικού σωλήνα και άλλα όργανα , όπως η μήτρα και οι σάλπιγγες.