Τα δίδυμα έμβρυα που προέρχονται από ένα ωάριο. Όταν δηλαδή ένα γονιμοποιημένο ωάριο διαιρείται σε δυο ίδιους ζυγώτες. Τα μονοζυγωτικά δίδυμα μοιάζουν μεταξύ τους.