Πρόκειται για σωματίδια που υπάρχουν μέσα στα ανθρώπινα κύτταρα και παράγουν κατά κύριο λόγο την ενέργεια που χρειάζεται ένα κύτταρο. Περιέχουν μικρή ποσότητα DNA, η οποία κληρονομείται μόνο από τις μητέρες και όχι από τον πατέρα .