Η δημιουργία μικρού ελλείματος στη διαφανή ζώνη που περιβάλει το ωάριο ώστε να υποβοηθήσει το σπερματοζωάριο να φτάσει στην εξωτερική μεμβράνη του ωαρίου.