Ένα φάρμακο γονιμότητας που προκαλεί την παραγωγή ενός ή περισσοτέρων ωοθυλάκιων και έτσι αυξάνει τις πιθανότητες εγκυμοσύνης.