Η ανάπτυξη των εμβρύων εκτός του σώματος σε κάποιο εργαστήριο.