Μια εργαστηριακή μέθοδος ανίχνευσης αιμοσφαιρινοπαθειών (όπως “α” και “β” μεσογειακή αναιμία)