Πρόκειται για έναν μακρύ ( περίπου 7μ.) περιελιγμένο σωλήνα στο πίσω μέρος του όρχι που ενώνει τον σπερματικό πόρο με τον όρχι. Τα σπερματοζωάρια αποθηκεύονται στο κατώτερο τμήμα μέχρι την εκσπερμάτωση.