Η γονιμοποίηση ωαρίων από σπερματοζωάρια εκτός του σώματος ( σε συνθήκες εργαστηρίου). Τα έμβρυα που δημιουργούνται από την διαδικασία μπορούν εν συνεχεία να μεταφερθούν στη μήτρα της γυναίκας.