Η τεχνική συλλογής σπέρματος κατά την οποία μια λεπτή βελόνα διαπερνά το δέρμα του όσχεου και αναρροφά σπερματικό υγρό από την περιοχή της επιδιδυμίδας. Αυτό γίνεται μετά από τοπική ή ολική αναισθησία.