Μια ζώνη κυττάρων γύρω από το ωάριο, την οποία το σπερματοζωάριο πρέπει να διαπεράσει για γίνει η γονιμοποίηση.