Οι ορμόνες που παράγονται από την υπόφυση ( FSH, LH) και ευθύνονται για την παραγωγή , ανάπτυξη και ρήξη των ωοθυλακίων.