Το κύτταρο που λαμβάνεται (με βιοψία) από ένα έμβρυο στο στάδιο της βλαστοκύστης.