Το μη διαφοροποιημένο πρώιμο κύτταρο που έχει την δυνατότητα να μετατραπεί (διαφοροποιηθεί ) σε οποιοδήποτε άλλο είδος κυττάρου στο σώμα ενός οργανισμού.