Μικρά γυάλινα φιαλίδια, τα οποία συνήθως περιέχουν τα φάρμακα γονιμότητας.