Επιλεγμένες ομιλίες από τις συναντήσεις της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή: Νέες συνθήκες! Περισσότερες επιλογές

Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)

Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023

Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης (ΛΑΦΘ)

ΑΦΙΣΑ---ΑΘΗΝΑΣ-1
ΑΦΙΣΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ2